Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Trực Tuyến

Hội nghị truyền hình (Video Conferencing) là hệ thống thiết bị và phần mềm kết hợp với nhau để truyền tải hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng Internet, WAN hay LAN giúp cho những người ngồi ở các nơi khác nhau có thể nói chuyện nhưng đang ngồi trong cùng 1 phòng.

 

 

Showing all 7 results